Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Košice - okolie » duchovno

duchovno v okres Košice - okolie

duchovno

689x duchovno, 228x cintorín, 228x kostol, 216x kríž, 17x kaplnka

duchovno

Duchovno v okres Košice - okolie

V okres Košice - okolie sa nachádza 668 kusov duchovno.

Duchovno, okres Košice - okolie:, 1 z 12

kostol, Koscelek, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, Dominika Trčku, kostol, kostol, kostol, Premonštrátsky kláštor, Chrám Božej Múdrosti, zmŕtvychvstalého Krista, svätej Rodiny, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, svätej Anny, kríž, Božieho milosrdenstva, svätého Jána Krstiteľa, kríž, kríž, Najsvätejšej Trojice, kostol, kríž, cintorín, Nanebovzatia Panny Márie, cintorín, kaplnka, svätého Mikuláša, svätej Márie, svätého Jozefa, svätého Michala, cintorín, kostol, Narodenie Panny Márie, svätého Štefana, svätej Márie Magdalény, kríž, kríž, kostol, kríž, kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, kaplnka, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, kostol, kostol, kríž, Návrat k čistým prameňom, kríž, svätého Bartolomeja

Duchovno, okres Košice - okolie:, 2 z 12

kostol, cintorín, svätých Petra a Pavla, kríž, kríž, kostol, kostol, sv. Hubert, cintorín, cintorín, cintorín, Gr.katolícka cirkev - farnosť Rozhanovce, cintorín, kostol, kostol, kostol, cintorín, kostol, kostol, kríž, kríž, kostol, svätého Štefana prvomučeníka, kríž, kríž, cintorín, kríž, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, Kostol Všechsvätých, kostol, kostol, kríž, kostol, kaplnka, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, cintorín, kostol, kríž, kríž, kostol, kostol, kostol, kríž, kríž, cintorín, kostol, svätej Anny, svätej Anny, kríž, kríž, kríž, cintorín, svätého Juraja, Najsvätejšia trojica

Duchovno, okres Košice - okolie:, 3 z 12

cintorín, Svätého Štefana Uhorského, kostol, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Navštívenia Panny Márie, kríž, kríž, kostol, kríž, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, Kostol, kríž, kostol, kríž, kríž, cintorín, kaplnka, kostol, kríž, cintorín, XI, cintorín, XIV, VIII, III, kostol, kríž, VI, XII, XIII, IV, VII, kríž, kríž, IX, X, V, II, I, kríž, kostol, kostol, kríž, kríž, cintorín, cintorín, kríž, Panny Márie Sedembolestnej, kríž, kostol, kostol, kríž, kríž, kostol, cintorín, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Všetkých svätých

Duchovno, okres Košice - okolie:, 4 z 12

kríž, kostol, cintorín, kostol, kríž, kríž, Narodenia Jána Krstiteľa, kostol, kríž, kostol, kríž, kostol, kríž, cintorín, kríž, kostol, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, Vyšný Čaj, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, cintorín, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája, cintorín, kostol, kostol, svätej Marty, kostol, kríž, kostol, kríž, kostol, kostol, kríž, kostol, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kríž, kostol, kostol, kostol, kostol, Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, cintorín, kostol, Dom Smútku, kostol, Holmiková kaplnka, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, cintorín, kostol, cintorín, kostol, svätej Kataríny Alexandríjskej

Duchovno, okres Košice - okolie:, 5 z 12

kostol, kostol, kríž, Farský kostol Všechsvätých, cintorín, kríž, kostol, Gréckokatolícka cirkev, kostol, Obetovania Pána, Svätého Petra a Pavla, kostol, kostol, kríž, kríž, kríž, kostol, kostol, Dom smútku, cintorín, kostol, kostol, cintorín, kríž, kostol, cintorín, kostol, cintorín, Nanebovzatia Panny Márie, cintorín, kostol, cintorín, kríž, Kostol Narodenia Panny Márie - Kisboldogasszony Plébániatemplom, svätého Ondreja, kostol, kostol, cintorín, cintorín, kostol, kostol, cintorín, kostol, svätej Kataríny, Rímskokatolícky kostol, cintorín, svätý Hubert, cintorín, kríž, cintorín, kríž, cintorín, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, svätého Floriána, cintorín, kríž, cintorín, Panne Márii – Pomocnici kresťanov

Duchovno, okres Košice - okolie:, 6 z 12

svätej Barbory, kríž, Narodenia Panny Márie, cintorín, kostol, kríž, kostol, cintorín, svätého Ladislava, cintorín, cintorín, cintorín, Reformovaný kostol 13.st. - Református templom 13.sz., cintorín, cintorín, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kríž, svätého Bartolomeja, kríž, kostol, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kostol, kríž, kostol, kríž, Evanjelický kostol, cintorín, kríž, kríž, kríž, cintorín, cintorín, svätého Štefana Uhorského kráľa, kostol, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, Židovský cintorín, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín

Duchovno, okres Košice - okolie:, 7 z 12

cintorín, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kostol, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, svätej Márie, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kostol, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín

Duchovno, okres Košice - okolie:, 8 z 12

cintorín, cintorín, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kostol, svätých Cyrila a Metoda, cintorín, kríž, Starý kláštorný cintorín, kostol, kríž, kríž, Cintorín Šaca, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kaplnka, kaplnka, kríž, kríž, kaplnka, kríž, kostol, kríž, kaplnka, kostol, kríž, kríž, kostol, kostol, kríž, kostol, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, svätého Mikuláša, kríž, kríž, kríž, bratstvo Svätého ruženca 1906, svätého Martina, svätej Márie

Duchovno, okres Košice - okolie:, 9 z 12

kríž, Melczer-kerest, kostol, kríž, kríž, kríž, kostol, kaplnka, cintorín, kaplnka, kríž, kostol, kaplnka, kríž, kostol, kríž, Kaplnka Najsvätejšej Trojice - Szentháromság kápolna, kríž, cintorín, kríž, kríž, kaplnka, svätých Cyrila a Metoda, kríž, kríž, kríž, svätého Stefana, narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kríž, kostol, kríž, svätej Márie, kostol, kríž, Kláštor bosých Karmelitánov, svätého Vavrinca, cintorín, sv.Panna Mária, kostol, kríž, kostol, kostol, kríž, kríž, kríž, kríž, Millenium Emlék, kríž, cintorín, kostol, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž

Duchovno, okres Košice - okolie:, 10 z 12

kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kostol, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, Katonasír, cintorín, cintorín, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž

Duchovno, okres Košice - okolie:, 11 z 12

kríž, kríž, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Starý židovský cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Urnový háj, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín

Duchovno, okres Košice - okolie:, 12 z 12

cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, kríž, cintorín

duchovno inde

Poproč, okres KS (26x), Rudník, okres KS (19x), Ploské, okres KS (15x), Štós (15x), Bukovec, okres KS (13x), Perín-Chym (13x), Nižná Myšľa (13x), Sady nad Torysou (12x), Svinica (12x), Vyšný Klátov (12x), Rozhanovce (12x), Byster (11x), Košická Polianka (11x), Hačava, okres KS (11x), Myšľa (11x), Turňa nad Bodvou (10x), Košická Belá (10x), Slanec (10x), Cestice (10x), Budimír (9x), Medzev (9x), Čečejovce (9x), Moldava nad Bodvou (9x), Družstevná pri Hornáde (9x), Vyšná Myšľa (9x), Buzica (8x), Veľká Ida (8x), Nižná Kamenica (8x), Čaj (8x), Haniska, okres KS (8x)
duchovno v Poproč, okres KS
duchovno v Rudník, okres KS
duchovno v Ploské, okres KS

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-kosice-okolie.oma.sk/duchovno

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.