Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Košice - okolie » duchovno

duchovno v okres Košice - okolie

duchovno

692x duchovno, 228x cintorín, 228x kostol, 219x kríž, 17x kaplnka

duchovno

Duchovno v okres Košice - okolie

V okres Košice - okolie sa nachádza 671 kusov duchovno.

Duchovno, okres Košice - okolie:, 1 z 12

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Koscelek, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, Dominika Trčku, kostol, kostol, kostol, kríž, Premonštrátsky kláštor, kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, zmŕtvychvstalého Krista, svätej Rodiny, kaplnka, svätej Anny, kríž, svätého Jána Krstiteľa, svätého Bartolomeja, svätých Petra a Pavla, kostol, Najsvätejšej Trojice, kríž, kríž, kríž, svätého Michala Archanjela, cintorín, Nanebovzatia Panny Márie, kaplnka, svätého Mikuláša, svätého Jozefa, svätého Michala, cintorín, svätého Štefana, Narodenie Panny Márie, kostol, kostol, kríž, svätej Márie Magdalény, kostol, kríž, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, kostol, kríž, kostol, svätej Márie, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, kríž, Návrat k čistým prameňom

Duchovno, okres Košice - okolie:, 2 z 12

kostol, kostol, kríž, Chrám Božej Múdrosti, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kostol, cintorín, sv. Hubert, cintorín, Božieho milosrdenstva, kostol, cintorín, kostol, Gr.katolícka cirkev - farnosť Rozhanovce, kostol, cintorín, kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, svätého Štefana prvomučeníka, kríž, kríž, kríž, kostol, cintorín, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, kostol, Kostol Všechsvätých, kostol, kríž, kostol, kríž, kostol, kostol, cintorín, kaplnka, kostol, cintorín, Nanebovzatia Panny Márie, kríž, kostol, kostol, kostol, kostol, cintorín, svätej Anny, kostol, kríž, kríž, cintorín, svätej Anny

Duchovno, okres Košice - okolie:, 3 z 12

cintorín, svätého Juraja, Najsvätejšia trojica, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, cintorín, kostol, cintorín, Svätého Štefana Uhorského, kríž, kríž, Navštívenia Panny Márie, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Kostol, kríž, kostol, kaplnka, kríž, kostol, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, XI, VII, kostol, kríž, kríž, V, IX, VI, I, III, XIII, IV, XII, kríž, kríž, II, X, VIII, XIV, kríž, kostol, Panny Márie Sedembolestnej, kríž, kostol, kostol, kríž, kríž, cintorín, kríž, cintorín, kostol, cintorín, kríž, kostol, Všetkých svätých

Duchovno, okres Košice - okolie:, 4 z 12

kostol, kostol, Narodenia Jána Krstiteľa, kríž, kostol, kríž, Nanebovzatia Panny Márie, cintorín, kostol, kríž, kríž, kostol, kostol, kostol, kríž, kríž, kostol, kostol, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, Vyšný Čaj, kríž, cintorín, kostol, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája, cintorín, cintorín, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kríž, kríž, svätej Marty, kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, kostol, kostol, Záštity Presvätej Bohorodičky, kríž, kostol, kostol, kostol, cintorín, kostol, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, Holmiková kaplnka, kostol, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, kostol, kostol, Dom Smútku, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, kríž

Duchovno, okres Košice - okolie:, 5 z 12

kostol, kostol, cintorín, cintorín, svätej Kataríny Alexandríjskej, cintorín, kríž, Svätého Petra a Pavla, kostol, kríž, kostol, Obetovania Pána, Gréckokatolícka cirkev, kostol, kostol, kríž, kríž, Farský kostol Všechsvätých, kostol, cintorín, kostol, kostol, cintorín, kostol, cintorín, kostol, kríž, kostol, Dom smútku, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, cintorín, Kostol Narodenia Panny Márie - Kisboldogasszony Plébániatemplom, kríž, cintorín, kostol, cintorín, svätého Ondreja, cintorín, kostol, kostol, cintorín, kostol, kríž, cintorín, cintorín, kostol, svätej Kataríny, svätého Michala archanjela, kríž, kríž, svätého Floriána, kostol, cintorín, Rímskokatolícky kostol, svätý Hubert, cintorín, cintorín, cintorín

Duchovno, okres Košice - okolie:, 6 z 12

cintorín, cintorín, kríž, kostol, cintorín, svätého Ladislava, kostol, kríž, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, cintorín, svätého Bartolomeja, cintorín, Narodenia Panny Márie, kríž, Reformovaný kostol 13.st. - Református templom 13.sz., cintorín, Panne Márii – Pomocnici kresťanov, kríž, cintorín, svätej Barbory, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, kostol, kríž, Evanjelický kostol, cintorín, kostol, cintorín, kríž, kostol, kríž, kríž, cintorín, cintorín, kostol, kríž, kríž, svätého Štefana Uhorského kráľa, kríž, cintorín, kríž, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, kríž, kríž, Židovský cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín

Duchovno, okres Košice - okolie:, 7 z 12

cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, kostol, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, svätej Márie, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kostol, cintorín, cintorín

Duchovno, okres Košice - okolie:, 8 z 12

kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kostol, svätých Cyrila a Metoda, cintorín, kríž, kostol, Starý kláštorný cintorín, kríž, kríž, Cintorín Šaca, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kaplnka, kaplnka, kríž, kríž, kaplnka, kríž, kríž, kostol, kaplnka, kostol, kostol, kostol, kríž, kríž, kríž, kostol, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, svätého Mikuláša, kríž, bratstvo Svätého ruženca 1906, svätej Márie

Duchovno, okres Košice - okolie:, 9 z 12

svätého Martina, kríž, kríž, kríž, kostol, Melczer-kerest, kríž, kostol, kaplnka, kaplnka, Kaplnka Najsvätejšej Trojice - Szentháromság kápolna, kríž, kríž, kríž, kríž, kostol, cintorín, kaplnka, cintorín, kostol, narodenia Presvätej Bohorodičky, kríž, svätých Cyrila a Metoda, kríž, kaplnka, kostol, kríž, svätého Stefana, kríž, kríž, kríž, svätej Márie, kríž, kostol, kostol, sv.Panna Mária, kostol, kostol, svätého Vavrinca, kríž, cintorín, kostol, Kláštor bosých Karmelitánov, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, Millenium Emlék, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kostol

Duchovno, okres Košice - okolie:, 10 z 12

kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kostol, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, Chválabohu, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, Krížny kameň, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, cintorín, Katonasír, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž

Duchovno, okres Košice - okolie:, 11 z 12

kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Starý židovský cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Urnový háj, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín

Duchovno, okres Košice - okolie:, 12 z 12

cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, kríž, cintorín

duchovno inde

Poproč, okres KS (26x), Rudník, okres KS (19x), Ploské, okres KS (15x), Štós (15x), Perín-Chym (14x), Bukovec, okres KS (13x), Nižná Myšľa (13x), Sady nad Torysou (12x), Vyšný Klátov (12x), Svinica (12x), Rozhanovce (12x), Byster (11x), Košická Polianka (11x), Hačava, okres KS (11x), Myšľa (11x), Turňa nad Bodvou (10x), Slanec (10x), Košická Belá (10x), Cestice (10x), Budimír (9x), Medzev (9x), Čečejovce (9x), Moldava nad Bodvou (9x), Družstevná pri Hornáde (9x), Vyšná Myšľa (9x), Buzica (8x), Veľká Ida (8x), Janík (8x), Čaj (8x), Malá Vieska (8x)
duchovno v Poproč, okres KS
duchovno v Rudník, okres KS
duchovno v Ploské, okres KS

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-kosice-okolie.oma.sk/duchovno

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.