Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Košice - okolie » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Košice - okolie

Autobusová zastávka v okres Košice - okolie

V okres Košice - okolie sa nachádza 441 kusov autobusová zastávka.

autobusová zastávka inde

Rozhanovce (25x), Medzev (18x), Vyšný Medzev (17x), Košická Belá (17x), Haniska (16x), Jasov (15x), Kecerovce (13x), Čaňa (13x), Zlatá Idka (12x), Bidovce (12x), Rudník (12x), Poproč (11x), Veľká Ida (11x), Slanec (10x), Obišovce (10x), Štós (10x), Kecerovské Kostoľany (10x), Valaliky (10x), Čakanovce (9x), Vajkovce (9x), Budimír (9x), Bohdanovce (9x), Trstené pri Hornáde (9x), Malá Vieska (9x), Družstevná pri Hornáde (9x), Kecerovské Pekľany (9x), Rankovce (8x), Bukovec (8x), Košický Klečenov (8x), Košické Oľšany (8x)

Autobusová zastávka, okres Košice - okolie:, 1 z 8

Šemša, Základná škola, Opiná, autobusová zastávka, Bačkovík, Čižatice, tel.vykrývač, Kysak, most, autobusová zastávka, Medzev, železničná stanica, Rozhanovce, záhradníctvo, Štós, Sandrik, Ždaňa, č. d. 63, Kecerovce, Nižný koniec, Košická Belá, polesie, Moldava nad Bodvou, námestie, autobusová zastávka, Košické Oľšany, Kostoľany n. H., pomník, Rozhanovce, STS, Ždaňa, č. d. 63, Komočov, Košický Klečenov, Borda, Kecerovský Lipovec, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Košická Belá, Jednota, Háj, kostol, Košický Klečenov, čak., Kecerovce, ZŠ, Zlatá Idka,rázc.Rudník, Geča,,ZIPP, Opátka, obec, Vyšná Kamenica, rázc.salaš, Baška, Ďurďošík, čak., autobusová zastávka, Hodkovce, Kecerovce, PD, Hrašovík, Baška, Maša, Nováčany, autobusová zastávka, Rozhanovce, ZŠ, Ždaňa, Abovská, autobusová zastávka, Bohdanovce, kostol, Čaňa, rázc.žel.st., Jahodná, kopec, Bidovce, čak., Nová Polhora, PD, Mudrovce, rázc., Herľany, Gejzír, Hýľov,horáreň, Herľany, Gejzír, Košický Klečenov, čak., Nižná Myšľa, odborné učilište, Nižná Myšľa, štadión, Vajkovce, rázc.Chrastné, autobusová zastávka, Čaňa, centrum

Autobusová zastávka, okres Košice - okolie:, 2 z 8

Boliarov, garáž, Čakanovce, č.d. 2, Čižatice, OcÚ, autobusová zastávka, Veľká Ida, priemyselný park, Malá Ida, č.d.33, Rudník, transformátor, Čakanovce, osada, Vyšná Kamenica, rázc.salaš, Nižná Myšľa, odborné učilište, Budimír, rázc.Ploské, Trstené pri Hornáde, OcÚ, autobusová zastávka, Čižatice, č.d.31, Medzev, rázcestie Šugov, Štós, Štósska kaplnka, Vyšný Medzev, rázcestie Baňa Lucia, Hýľov, pion. tábor ČSD, Kráľovce, PD, Medzev, SOU, Čakanovce, č.d. 2, Trsťany, OcÚ, Vyšný Klátov,Komunitné centrum, Kalša, požiarna zbrojnica, Ďurďošík, OcÚ, Čečejovce, rázcestie Seleška, Košický Klečenov, kostol, Ruskov, č.d. 327, Zlatá Idka, č.d.345, Košické Oľšany, rázc.Hrašovík, autobusová zastávka, Ďurďošík, čak., Železničná zastávka Valaliky, Vyšný Čaj, OcÚ, Kecerovce, PD, Budimír, čak., Olšovany, Dilkoš, Ploské, Jednota, Skároš, kostol, Nižná Kamenica, ZŠ, Štós, Bodoka, Mokrance, č.d.305, Malá Ida, č.d.33, Košická Belá, Jednota, Čakanovce, OcÚ, Družstevná pri Hornáde,Malá Vieska,most, Košické Oľšany, Záhradky-Sady, Jasov, Základná škola, Hýľov,č.d.73, Čakanovce, garáž, Medzev, úpravňa vody, Slanec, Hlavná 17, Jahodná, kopec, Hýľov, kopec, Slanská Huta, Obecný úrad, Čakanovce, č.d. 2, autobusová zastávka, Blažice, autobusová zastávka, Rozhanovce, záhradníctvo

Autobusová zastávka, okres Košice - okolie:, 3 z 8

autobusová zastávka, Kysak, škola v prírode, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Baška, Zdaňa, Mýtna, autobusová zastávka, Vyšný Medzev, polesie, Medzev, námestie, Kecerovce, kult.dom, Zlatá Idka,rázc.rekr.stred.HS, Bidovce, cintorín, Štós, Štós-kúpele, Ploské, Jednota, Rozhanovce, Jednota, autobusová zastávka, Zlatá Idka, pošta, Kokšov Bakša č.215, Jasov, Jednota, Medzev, most, Zlatá Idka, Réka, prístrešok, altánok, Paňovce, Jednota, Vrátnica 4 U.S.Steel, Kysak, škola v prírode, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Košické Hámre, hotel Ružín, Zlatá Idka, č.d.345, Boliarov, osada, Kecerovský Lipovec, Valaliky, Košťany, Nová Polhora, PD, autobusová zastávka, Vyšná Kamenica, OcÚ, Všechsvätých, Malá Ida, Ďurďošík, OcÚ, prístrešok, altánok, Herľany, Žírovce, Štós, Obecný úrad, Medzev, rázcestie Šugov, Ďurkov, jednota, Ďurďošík, čak., Medzev, Stará píla, Nižná Hutka, Jasov, železničná zastávka Počkaj, Hýľov, pion. tábor ČSD, Vyšný Čaj, PD, autobusová zastávka, Rozhanovce, STS, Ruskov, jednota, Bohdanovce, rázc. Niž. Čaj, Malá Ida, Vajkovce, rázc.Beniakovce, Valaliky, Buzice, Kysak, most, Turňa nad Bodvou, aut.st., Vyšný Medzev, Baňa Lucia osada

Autobusová zastávka, okres Košice - okolie:, 4 z 8

Slanec, Južná 36, Svinica, ZŠ, Štós, Čierna Moldava, Štós, ŠM, Košický Klečenov, Ružový sad, Geča,,ZIPP, autobusová zastávka, Bidovce, čak., Trstené pri Hornáde, č.d. 4, Trstené pri Hornáde, č.d. 76, Boliarov, garáž, Vrátnica 4 U.S.Steel, Kecerovce, kult.dom, Veľká Ida, priemyselný park, Tornanádaska, országhatár, Chrastné, Ďurkov, PD, Vajkovce, rázc.Chrastné, Vajkovce, rázc.Beniakovce, Kostoľany n.Hornádom, pod Dzely, Rankovce, Jednota, Vyšný Medzev, Baňa Lucia Technik, Skároš, konečná, Štós, Čierna Moldava, Jasov, Základná škola, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Medzev, železničná stanica, Železničná zastávka Valaliky, Zlatá Idka, Huta, Hačava,Jednota, Haniska, Unimo, Jasov, železničná zastávka Počkaj, Čakanovce, osada, Debraď, Jednota, Čečejovce, rázcestie Paňovce, Vyšná Kamenica, č.d.69, Turňa nad Bodvou, rázc. sídlisko, Budimír, ZŠ, autobusová zastávka, Družstevná pri Hornáde,Malá Vieska,kostol, Zlatá Idka,rázc.rekr.stred.HS, Čakanovce, č.d. 2, Moldava nad Bodvou, mesto, Veľká Lodina, OcÚ, Rudník, transformátor, Hosťovce,,št.hr., Čižatice, OcÚ, Košické Oľšany, Záhradky-Sady, Bukovec, most, Šemša, Základná škola, Poproč, cintorín, Kokšov-Bakša, Ďurďošík, čak., Kecerovce, č.d.138, Kráľovce, PD, Čečejovce, Jednota, Družstevná pri Hornáde,Malá Vieska,Prefa, Rozhanovce, bažantnica, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Košice - okolie:, 5 z 8

Nižný Klátov,ZŠ, Košický Klečenov, Ružový sad, Čakanovce, OcÚ, Zlatá Idka, Huta, Bidovce, cintorín, Jasov, Jednota, Zlatá Idka, Réka, Bačkovík, Moldava nad Bodvou, námestie, Medzev, SOU, Nováčany, č.d.1, Slanec,,ZŠ, Moldava nad Bodvou, Budulovská, Veľká Ida,priemyselný park rázcestie, Čaňa, centrum, Čižatice, č.d.31, Zdaňa, ZŠ, Vyšný Klátov,č.d.2, Svinica, ZŠ, Kalša, požiarna zbrojnica, Kostoľany n. H., pomník, Olšovany, OcÚ, Veľká Ida,priemyselný park rázcestie, Paňovce, garáž, autobusová zastávka, Nová Polhora, Dom kultúry, Nižný Čaj, Vyšný Medzev, Baňa Lucia osada, Kostoľany n.Hornádom, pod Dzely, Mokrance, č.d.305, Kalša, rázcestie k železničnej stanici, Poproč, Brod, Nová Polhora, Dom kultúry, Opátka, Zlámaný potok, Kokšov-Bakša,,č.d.215, Slanec, centrum, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Rozhanovce, STS, Nižný Klátov,horáreň, autobusová zastávka, Rákoš, č. d. 3, autobusová zastávka, Kecerovce, Jednota, Hodkovce, Zdaňa, ZŠ, Košické Oľšany, rázc.Hrašovík, autobusová zastávka, Jasov, Jednota, Skároš, konečná, Hýľov,horáreň, Poproč, kostol, autobusová zastávka, Družstevná pri Hornáde,Malá Vieska,Prefa, Košická Belá, potoky, Nováčany, č.d.1, Slanec,,žel.st., Nový Salaš, Slanské Nové Mesto, Kecerovce, Nižný koniec

Autobusová zastávka, okres Košice - okolie:, 6 z 8

Mudrovce, Košický Klečenov, čak., Haniska, Unimo, Čečejovce, Jednota, Moldava nad Bodvou, rázcestie VOZ, Kalša, rázcestie k železničnej stanici, Geča,,Jednota, Beniakovce, OcÚ, Čaňa,,č.d.179, Debraď, železničná zástavka, autobusová zastávka, Tornanádaska, országhatár, Štós, Bodoka, Poproč, cintorín, Rozhanovce, STS, Vyšný Medzev, rázcestie Baňa Lucia, Nižný Klátov,horáreň, autobusová zastávka, Herľany, Gejzír, Kráľovce, čak., Chrastné, ZŠ, Poproč, kostol, Olšovany, č.d. 8, Rankovce, Jednota, autobusová zastávka, Medzev, most, autobusová zastávka, Jasov, č.d. 424, autobusová zastávka, Svinica, čak., Svinica, ZŠ, Skároš, pomník, Veľká Lodina, Krajné, Vyšná Hutka, Bohdanovce, kostol, Bukovec, most, Malá Lodina, Debraď, Materská škola, Slanec, centrum, autobusová zastávka, Vajkovce, kostol, Košická Belá, potoky, Nižná Kamenica, OcÚ, Háj, most, prístrešok, altánok, Košické Hámre, autocamping, Ploské, Jednota, Skároš, kostol, Košické Hámre, autocamping, Veľká Lodina, Krajné, Zlatá Idka, pošta, Budimír, kaštieľ, Kecerovce, Jednota, Svinica, čak., Jasov, č.d. 424, Vajkovce, rázc.Beniakova Polhora, autobusová zastávka, Košické Oľšany, Geča,,Jednota, Zlatá Idka,rázc.Rudník

Autobusová zastávka, okres Košice - okolie:, 7 z 8

Háj, most, Komočov, Trstené pri Hornáde, garáž, Vajkovce, rázc.Beniakova Polhora, Janík, rázc.Budulov, Rozhanovce, ZŠ, Nižná Kamenica, ZŠ, Trebejov, ZŠ, Čižatice, tel.vykrývač, Vajkovce, kostol, Nižná Hutka, Kecerovce, č.d.138, Kokšov Bakša č.2, Nižná Myšľa, Poštová, Bohdanovce, rázc. Niž. Čaj, Jasov, Jednota, Kostoľany n.Hornádom, centrum, Nižný Klátov, mlyn, Družstevná pri Hornáde,Malá Vieska,kostol, Košické Hámre, most, Vajkovce, rázc.Chrastné, Vyšný Klátov,č.d.2, Vyšná Kamenica, č.d.69, Nižná Hutka, Breh rázc., Trstené pri Hornáde, č.d. 76, Ruskov, PD, Cestice-Dobogov, Nižná Myšľa, Poštová, Slanec, centrum, Slanské Nové Mesto, Háj, kostol, Košické Hámre, Zlatník, Šemša, Herľany, Gejzír, Zdaňa, Mýtna, Slanec, Hlavná 17, Chrastné, ZŠ, autobusová zastávka, Budimír, čak., Budimír, kaštieľ, Rákoš, č. d. 3, autobusová zastávka, Trstené pri Hornáde, č.d. 4, Nižný Klátov, mlyn, Štós, ŠM, Kráľovce, čak., Slanec, Južná 36, Slanská huta, bytový dom, autobusová zastávka, Košická Belá, polesie, autobusová zastávka, Cestice-Dobogov, Všechsvätých, Vyšný Klátov, Čaňa, rázc.žel.st., autobusová zastávka, Baška, Maša, Trstené pri Hornáde, garáž, Medzev, Stará píla, Košický Klečenov, čak.

Autobusová zastávka, okres Košice - okolie:, 8 z 8

Moldava nad Bodvou, rázcestie VOZ, autobusová zastávka, Lemešany, rázc.Obišovce, Herľany, Žírovce, Budimír, Nové sídlisko, Šemša, Kostoľany n.Hornádom, Sokoľská, Paňovce, Jednota, Hýľov,č.d.73, Rozhanovce, Jednota, Nováčany, Vajkovce, rázc.Chrastné, Vajkovce, rázc.Chrastné, autobusová zastávka, Trstené pri Hornáde, OcÚ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Moldava nad Bodvou, mesto, Beniakovce, MŠ, Debraď, železničná zástavka, autobusová zastávka

autobusová zastávka inde

Rozhanovce (25x), Medzev (18x), Vyšný Medzev (17x), Košická Belá (17x), Haniska (16x), Jasov (15x), Kecerovce (13x), Čaňa (13x), Zlatá Idka (12x), Bidovce (12x), Rudník (12x), Poproč (11x), Veľká Ida (11x), Slanec (10x), Obišovce (10x), Štós (10x), Kecerovské Kostoľany (10x), Valaliky (10x), Čakanovce (9x), Vajkovce (9x), Budimír (9x), Bohdanovce (9x), Trstené pri Hornáde (9x), Malá Vieska (9x), Družstevná pri Hornáde (9x), Kecerovské Pekľany (9x), Rankovce (8x), Bukovec (8x), Košický Klečenov (8x), Košické Oľšany (8x)
autobusová zastávka v Rozhanovce
autobusová zastávka v Medzev
autobusová zastávka v Vyšný Medzev

Podobné, okres Košice - okolie:

441x autobusová zastávka, 34x železničná stanica, 11x letisko, 4x predaj lístkov, 3x autobusová stanica
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
Autobusová zastávka, okres Košice - okolie
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-kosice-okolie.oma.sk doprava autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.