Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Košice - okolie » duchovno

duchovno v okres Košice - okolie

duchovno

242x kríž, 209x kostol, 183x cintorín, 19x kaplnka

duchovno

Duchovno v okres Košice - okolie

V okres Košice - okolie sa nachádza 648 kusov duchovno.

duchovno inde

Poproč (30x), Perín-Chym (24x), Rudník (23x), Štós (17x), Ploské (16x), Myšľa (16x), Nižná Myšľa (16x), Svinica (16x), Turňa nad Bodvou (16x), Vyšný Klátov (14x), Košická Belá (14x), Perín (14x), Sady nad Torysou (13x), Slanec (13x), Rozhanovce (13x), Bukovec (13x), Kecerovské Pekľany (13x), Buzica (12x), Moldava nad Bodvou (12x), Hačava (12x), Nižná Kamenica (12x), Veľká Ida (12x), Kecerovce (12x), Budimír (12x), Lánec (11x), Košická Polianka (11x), Byster (11x), Cestice (11x), Čaj (11x), Jasov (10x)

Duchovno, okres Košice - okolie:, 1 z 11

Cintorín Rudník, Koscelek, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, Dominika Trčku, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, Premonštrátsky kláštor, Rózsafüzér Királynője templom, kríž, Narodenia Panny Márie, kaplnka, kríž, kostol, svätej Márie, svätého Michala archanjela, svätého Jozefa, Narodenie Panny Márie, Kostol svätého Mikuláša, Kostol zoslania Ducha Svätého, svätej Márie Magdalény, svätého Štefana, kostol, svätého Michala, kostol, svätého Štefana Uhorského, svätej Marty, kríž, kríž, kríž, Návrat k čistým prameňom, kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, svätého Štefana Uhorského, kostol, kostol, kostol, kríž, kríž, kostol, Mariánske sestry, kostol, kostol, kaplnka, kostol, kostol, cintorín, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Floriána, kríž, kostol, svätého Huberta, Nanebovzatia Panny Márie, kríž

Duchovno, okres Košice - okolie:, 2 z 11

cintorín, kríž, kríž, cintorín, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kríž, cintorín, kostol, cintorín, kostol, svätého Štefana prvomučeníka, kostol, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, kostol, Kostol Všechsvätých, kostol, kríž, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Apoštola, kostol, svätej Anny, svätého Juraja, kostol, kostol, kríž, Svätého Štefana Uhorského, kaplnka, kríž, kríž, kostol, kríž, kostol, kríž, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, cintorín, Narodenia Presvätej Bohorodičky, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Najsvätejšia trojica, kríž, kostol, kostol, kríž, Navštívenia Panny Márie, kostol, kríž, kaplnka, kríž, kríž, kaplnka, kostol

Duchovno, okres Košice - okolie:, 3 z 11

kríž, kostol, kostol, kríž, kostol, cintorín, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kríž, kostol, kostol, cintorín, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Sedembolestnej, kríž, kostol, kostol, kríž, Všetkých svätých, kostol, kríž, kostol, cintorín, cintorín, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, VIII, cintorín, I, VII, II, IX, III, XIV, XII, cintorín, X, kríž, cintorín, IV, XIII, kríž, XI, V, VI, kríž

Duchovno, okres Košice - okolie:, 4 z 11

kostol, kostol, kostol, kríž, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, kostol, kostol, kríž, kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, kríž, kostol, kostol, kostol, kostol, cintorín, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, cintorín, kostol, kríž, kostol, kostol, cintorín, kríž, kríž, Kostol nanebovzatia Panny Márie, kríž, svätej Kataríny Alexandríjskej, kríž, kríž, kríž, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kríž, Obetovania Pána, kostol, Dom Smútku, kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, cintorín, kríž, cintorín, cintorín, kríž, kostol, kríž, kostol, kostol

Duchovno, okres Košice - okolie:, 5 z 11

kríž, kríž, kríž, kaplnka, kostol, kostol, kríž, Gréckokatolícka cirkev, kostol, Farský kostol Všechsvätých, kríž, cintorín, kríž, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, kríž, kostol, kríž, kríž, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätého Petra a Pavla, kostol, kostol, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, cintorín, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, svätej Kataríny, kostol, kostol, svätého Floriána, kríž, kríž, kostol, cintorín, svätého Ondreja, Reformovaný kostol 13.st. - Református templom 13.sz., kostol, cintorín, kríž, kríž, kostol, kríž, kríž

Duchovno, okres Košice - okolie:, 6 z 11

kostol, kríž, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája, kríž, kríž, cintorín, svätej Barbory, svätého Bartolomeja, kostol, kríž, kostol, Panne Márii – Pomocnici kresťanov, kríž, kríž, cintorín, kostol, cintorín, kostol, cintorín, Narodenia Panny Márie, cintorín, svätý Hubert, kostol, Rímskokatolícky kostol, kríž, kríž, kostol, cintorín, kostol, kostol, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, Evanjelický kostol, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, svätého Štefana Uhorského kráľa, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kostol, kríž, kostol, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kríž

Duchovno, okres Košice - okolie:, 7 z 11

kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, cintorín, cintorín, Židovský cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín

Duchovno, okres Košice - okolie:, 8 z 11

cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, kríž, Starý kláštorný cintorín, Navštívenia Panny Márie, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kaplnka, kaplnka, kostol, kostol

Duchovno, okres Košice - okolie:, 9 z 11

kostol, kaplnka, kostol, Sv. Jána, kostol, kríž, kaplnka, kaplnka, kríž, kríž, kríž, kaplnka, Kaplnka Najsvätejšej Trojice - Szentháromság kápolna, kaplnka, kaplnka, kríž, kríž, kaplnka, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, bratstvo Svätého ruženca 1906, Cyrilo - Metodský kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kostol, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, Cintorín Malá Vieska, kostol, kostol, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž

Duchovno, okres Košice - okolie:, 10 z 11

kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, cintorín, cintorín, kríž, kríž, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, Ujházy Alebert, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, kríž

Duchovno, okres Košice - okolie:, 11 z 11

kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín

duchovno inde

Poproč (30x), Perín-Chym (24x), Rudník (23x), Štós (17x), Ploské (16x), Myšľa (16x), Nižná Myšľa (16x), Svinica (16x), Turňa nad Bodvou (16x), Vyšný Klátov (14x), Košická Belá (14x), Perín (14x), Sady nad Torysou (13x), Slanec (13x), Rozhanovce (13x), Bukovec (13x), Kecerovské Pekľany (13x), Buzica (12x), Moldava nad Bodvou (12x), Hačava (12x), Nižná Kamenica (12x), Veľká Ida (12x), Kecerovce (12x), Budimír (12x), Lánec (11x), Košická Polianka (11x), Byster (11x), Cestice (11x), Čaj (11x), Jasov (10x)
duchovno v Poproč, okres KS
duchovno v Perín-Chym
duchovno v Rudník, okres KS
duchovno v okres Košice - okolie

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-kosice-okolie.oma.sk duchovno

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.