Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Košice - okolie » duchovno

duchovno v okres Košice - okolie

duchovno

698x duchovno, 230x kostol, 228x cintorín, 223x kríž, 17x kaplnka

duchovno

Duchovno v okres Košice - okolie

V okres Košice - okolie sa nachádza 677 kusov duchovno.

Duchovno, okres Košice - okolie:, 1 z 12

Koscelek, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, Dominika Trčku, kostol, kostol, kostol, Premonštrátsky kláštor, Chrám Božej Múdrosti, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, kostol, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, kostol, kríž, svätého Bartolomeja, svätých Petra a Pavla, kríž, kríž, kostol, kostol, kríž, kríž, kostol, kaplnka, svätej Márie, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jozefa, kríž, Narodenie Panny Márie, cintorín, svätého Štefana, svätého Mikuláša, svätého Michala, svätej Márie Magdalény, zmŕtvychvstalého Krista, kostol, kostol, kostol, kríž, kostol, svätej Anny, Návrat k čistým prameňom, cintorín, kostol, kaplnka, kostol, svätého Štefana Uhorského, svätého Jána Krstiteľa, kríž, cintorín

Duchovno, okres Košice - okolie:, 2 z 12

Cintorín Poľov, Gr.katolícka cirkev - farnosť Rozhanovce, kríž, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, kríž, sv. Hubert, kríž, kostol, kríž, svätej Rodiny, cintorín, Najsvätejšej Trojice, kostol, kríž, cintorín, cintorín, kostol, cintorín, kríž, kostol, cintorín, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, Kostol Všechsvätých, kostol, kríž, kostol, kríž, svätého Štefana prvomučeníka, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, cintorín, svätej Anny, kostol, kostol, cintorín, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, kríž, svätej Anny, kaplnka, Svätého Štefana Uhorského, kríž, kríž, kostol, kríž, kríž, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, Kostol

Duchovno, okres Košice - okolie:, 3 z 12

Navštívenia Panny Márie, kostol, cintorín, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kríž, cintorín, Najsvätejšia trojica, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kaplnka, kríž, kostol, Panny Márie Sedembolestnej, kostol, kríž, cintorín, kostol, kríž, kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, Všetkých svätých, kostol, kríž, kostol, Narodenia Jána Krstiteľa, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kríž, kríž, cintorín, kríž, kostol, cintorín, VII, XIII, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája, IX, kríž, III, X, kostol, XII, kostol, kostol, kostol, I, XIV, V, II, IV, VI, XI, kríž, VIII

Duchovno, okres Košice - okolie:, 4 z 12

kríž, cintorín, kostol, kríž, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, Vyšný Čaj, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, kríž, kríž, kríž, Holmiková kaplnka, kostol, kríž, kríž, kostol, kostol, kostol, kostol, Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätej Marty, kostol, cintorín, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, svätej Kataríny Alexandríjskej, cintorín, kríž, cintorín, kríž, kríž, kostol, kríž, svätého Jána Nepomuckého, Dom Smútku, kríž, Obetovania Pána, kostol, kríž, kostol, kríž, cintorín, kostol, kríž, kostol, Svätého Petra a Pavla, Farský kostol Všechsvätých, Gréckokatolícka cirkev, kostol, kostol, kostol, Dom smútku

Duchovno, okres Košice - okolie:, 5 z 12

kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, kostol, cintorín, kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, kostol, cintorín, kríž, kostol, kríž, kostol, kostol, kríž, cintorín, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, kríž, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätej Kataríny, Kostol Narodenia Panny Márie - Kisboldogasszony Plébániatemplom, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, cintorín, svätého Ondreja, kostol, Reformovaný kostol 13.st. - Református templom 13.sz., svätého Floriána, kríž, cintorín, cintorín, kostol, cintorín, svätý Hubert, Rímskokatolícky kostol, cintorín, kostol, kostol, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, Panne Márii – Pomocnici kresťanov, Narodenia Panny Márie, cintorín, kríž, cintorín, svätej Barbory, kostol, kríž, svätého Ladislava, kostol

Duchovno, okres Košice - okolie:, 6 z 12

cintorín, svätého Bartolomeja, kríž, kríž, cintorín, cintorín, kostol, cintorín, kríž, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, Evanjelický kostol, cintorín, kríž, kríž, cintorín, svätého Štefana Uhorského kráľa, kríž, cintorín, kríž, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, cintorín, kostol, cintorín, kríž, kríž, cintorín, kríž, cintorín, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Židovský cintorín, cintorín, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž

Duchovno, okres Košice - okolie:, 7 z 12

kríž, kríž, cintorín, cintorín, kostol, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, svätej Márie, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kostol, cintorín, cintorín, cintorín

Duchovno, okres Košice - okolie:, 8 z 12

cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Dom Smútku, Cintorín Myslava, cintorín, kríž, svätých Cyrila a Metoda, kostol, cintorín, kostol, cintorín, Starý kláštorný cintorín, kríž, kríž, kríž, Cintorín Šaca, cintorín, cintorín, cintorín, Cintorín Lorinčík, Cintorín Krásna, Cintorín Košická Nová Ves, cintorín, cintorín, cintorín, Navštívenia Panny Márie, kaplnka, kostol, kaplnka, kostol, kostol, kostol, kaplnka, kaplnka, kostol, kríž, kostol, kríž, kostol, svätého Mikuláša, kríž, kríž, svätej Márie, kostol, kostol, svätého Martina, kríž, kaplnka, kostol, kaplnka, Kaplnka Najsvätejšej Trojice - Szentháromság kápolna, svätých Cyrila a Metoda, kostol

Duchovno, okres Košice - okolie:, 9 z 12

svätého Stefana, kríž, kaplnka, kríž, narodenia Presvätej Bohorodičky, kríž, Melczer-kerest, kríž, kríž, kríž, kostol, kríž, kríž, sv.Panna Mária, bratstvo Svätého ruženca 1906, kostol, kríž, kostol, svätej Márie, kríž, kaplnka, kostol, kríž, svätého Vavrinca, kríž, kostol, Kláštor bosých Karmelitánov, kríž, kostol, cintorín, kostol, cintorín, kríž, kríž, kríž, kostol, kostol, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, Millenium Emlék, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž

Duchovno, okres Košice - okolie:, 10 z 12

cintorín, cintorín, kríž, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, Chválabohu, kríž, kríž, kríž, kríž, Krížny kameň, kríž, kríž, kríž, Katonasír, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž

Duchovno, okres Košice - okolie:, 11 z 12

kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, cintorín, kríž, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Starý židovský cintorín, cintorín, cintorín, Urnový háj, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín

Duchovno, okres Košice - okolie:, 12 z 12

cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Cintorín Šaca, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, kríž, cintorín

duchovno inde

Poproč, okres KS (26x), Rudník, okres KS (19x), Ploské, okres KS (15x), Štós (15x), Perín-Chym (14x), Bukovec, okres KS (13x), Nižná Myšľa (13x), Sady nad Torysou (12x), Rozhanovce (12x), Vyšný Klátov (12x), Svinica (12x), Košická Polianka (11x), Myšľa (11x), Hačava, okres KS (11x), Byster (11x), Turňa nad Bodvou (10x), Cestice (10x), Slanec (10x), Košická Belá (10x), Budimír (9x), Medzev (9x), Družstevná pri Hornáde (9x), Čečejovce (9x), Moldava nad Bodvou (9x), Vyšná Myšľa (9x), Buzica (8x), Veľká Ida (8x), Janík (8x), Malá Vieska (8x), Haniska, okres KS (8x)
duchovno v Poproč, okres KS
duchovno v Rudník, okres KS
duchovno v Ploské, okres KS

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-kosice-okolie.oma.sk/duchovno

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.