Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Košice - okolie » turistika » miesto

Miesto, okres Košice - okolie

Miesto v okres Košice - okolie

V okres Košice - okolie sa nachádza viac ako 1000 kusov miesto.

miesto inde

Košická Belá (87x), Malá Lodina (86x), Kecerovce (75x), Lodina (72x), Ružín (64x), Boliarov (56x), Šemša (56x), Hýľov (55x), Hačava (51x), Rankovce (51x), Kecerovské Pekľany (49x), Slanská Huta (49x), Myšľa (48x), Seňa (48x), Svinica (48x), Poproč (48x), Herľany (48x), Kráľovce (46x), Bukovec (46x), Nižná Myšľa (44x), Bačkovík (43x), Vyšný Klátov (43x), Košické Oľšany (42x), Ploské (42x), Bunetice (41x), Trstené pri Hornáde (37x), Košické Hámre (37x), Jasov (36x), Debraď (36x), Čižatice (35x)

Miesto, okres Košice - okolie:, 1 z 17

Vyšné rovne, Pukanec, Dimočka, Teplické veľké lúky, Medzi dráhami, Pri kameni, Za humnami, Nad cestou pri svätom, Hora, Truľanky, Končeky, Za Olšavu, Chrastovičky, Na močiare, Pažite, Makové záhrady, Diely, Hrabová studňa, Hrusov, Pod Pysky, Stredná studňa, Mlatovisko, Nižné lúky, Železná, Za dolom, Zemičky, Pod výpustkom, Na pločšanskom, Jedlinka, Skalka, Vrbiny, Olčvareho breh, Vápenica, Záhumnie, Lazy, Životy, Do Hrabovca, Ignatov kút, Pod mláky, Obecná lúka, Kruhy, Ostroviská, Nižný Lánec, Kuzmová, Vyšný Ferteš, Studienka, Kotanka, Košická lúka, Michalkova Dolina, Zemné, Hony, Kinik, Mravenisko, Popálená, Les na pažiti, Tornaria, Kratkaniky, Veľký les, Do chotára, Berc

Miesto, okres Košice - okolie:, 2 z 17

Lúčky, Záhumnie, Hrušník, Čerešne, Perín, Líščie, Pod z hradami, Kamančie, Ortáše, Okrúhle breziny, Brevné, Húština pri trati, Medzi dolinky, Chmelníky, Valtické, Gandžové, Pod Blatnou horou, Huta, Široké, Malá Moľva, Rúbanisko, Predné pole, Pri idanskej ceste, Pod Krivuľami, Prosniská, Záhrady, Ňaroš, Nacere, Pasienok, Skalica, Strán Peraj, Košické Hámre, Dzelnice, Medzi vody, Priloh, Malá Tatárka, Žľabková lúka, Bležľova, Vyše mosta, Pod Hojovou dráhou, Čerepeš, Boky, Pusté viničky, Za Kopaniny, Veľké zeme, Malé dlhé, Hardička, Kamenčie, Ortáš, Červenkovo vyšné, Seňanské, Božany, Zemičky, Dziaková, Pod stavenec, Za novou cestou, Mozráky, Vrch, Chrasť, Tepličany

Miesto, okres Košice - okolie:, 3 z 17

Hájik, Rutinberg, Dubok, Zamské tably, Za Rovňou, Grófovo, Doliny, Medzi potokmi, Nad studienku, Dlhé, Hrún, Pod konopnicami, Za Marcinkovu, Húština pri Hornáde, Suchý dub, Šipáre, Dlhé temeno, Vyšné lúky, Paldzin, Dlhé, Prieloh, Polčovo, Mikoveď, Idanské, Ždiar, Pod Sivcom, Od Opátky, Čarne, Medzi doly, Kaneš, Slatiny, Dúbrava, Krátke, Pod hájom, Povrazy, Stráne, Na farské, Poľany, Za Bangortom, Pod zábavkou, Konca dediny I., Belavá hlina, Bodnárka, Jamiská, Vyšné ortovisko, Háj, Za Stavencom, Pod hôrky, Pri ceste, Hudákova, Povrazy, Kopce, Jazerá, Borónsky kút, Košiare, Gazdovské lúky, Vyšný Karčanovec, Pred vapenným, Doliny, Pod brehom

Miesto, okres Košice - okolie:, 4 z 17

Kúty, Ku Chrastnému, Kúty, Močiar, Hnojné, Do čajanského jarku, Jágerky, Holička, Pod kamennou dierou, Feldešov, Domky, Repiská, Nižná Tôňa, Nad jarkom, Bradliská, Povrazy, Biely kameň, Rómska osada, Vajdovo, Zimný les, Barkoca, Mrazov hŕbok, Rómska osada, Áronovo, Konar, Uhlisko, Veľké záhony, Rybníky, Pod Silaše, Na zadkoch, Pod záhradou, Vyšné Čakany, Repiská, Krivuľa, Za pasekami, Berek, Široké zeme, Nosaľovec, Hroble, Kamenčie, Jahodník, Predný hon, Chotín, Roveň, Stará zakľuka, Vyšné za humny, Kaňská studňa, Pronisko, Široký vrch, Ceca lúky, Pod Hrádkom, Liščatá, Stratené grúniky, Kukuricna, Budulov, Za dolom, Šírňavy, Za hájičkové, Stavenec, Žedlárske

Miesto, okres Košice - okolie:, 5 z 17

Hredy, Záhumnie, Lúky, Skalka, Pod vinicami, Ciborek, Nad dražkou, Kopanice, Silváš, Košarisko, Nad studňou, Nižný šlog, Pod Holicou, Tvaroh, Stredné lúky, Majerské ortáše, Na hôrke, Stráne, Falatky, Chlebovisko, Svety, Rutaklia, Stredná tabuľa, Úboč, Pri šiestich válovoch, Galová, Kuzmák, Za štrekou, Konopniska, Javoriny, Kráľová stráň, Nad Lazy, Úboč, Veľký povraz, Rusín, Vinice, Malé luky, Lieskovec, Hroznový vrch, Polovice, Na slivu, Konopiská, Bajúz, Čeb, Baška, Pažiť, Keringov, Konopiská, Belžanské povrazy, Od bukovského, Ku žľabom, Bodóka, Tobolky, Patria, Za Dubinou, Nižňanský lesík, Konca dediny II., Miglinec, Chrastky, Nad Diaľavíkmi

Miesto, okres Košice - okolie:, 6 z 17

Horný les, Dlhá lúka, Búč, Nižné podzáhradky, Vyšné zábavky, Ceca lúka, Vyšné záhumienky, Krátke lúky, Škapincov lesík, Čakové blatá, Dolu koncom, Nad kaplicou, Pod stavenec, Kratke, Močoka, Poľanka, Riedke, Pod brehom, Dlhé, Ružový dol, Poljutro, Pod Dlhou chrasťou, Vyšné lúky, Vyše Dubniaka, Kapusťanky, Veľké zeme, Nad jarky, Tabla, Potočný záhon, Nižný Karčanovec, Urbársky les, Do potôčka, Polianka, Rubaniská, Roveň, Nižný lán, Kirava, Košov Lipoveček, Stredný Karčanovec, Nižné majere, Za štepniky, Krížne duhorovo, Do hory, Vŕšky, Nad hlbokým, Povraz, Medzi prevlakami, Malá Borša, Obora, Brezová, Strana, Nad sosnami, Duchárňa, Za Bradlom, Brezinky, Dymece, Pri brodku, Pod rožkom, Diely, Pod Rábom

Miesto, okres Košice - okolie:, 7 z 17

Nad konopnicami, Kráľová hôrka, Pri potôčikoch, Biela hlina, Hájik, Fizanské, Železná hôrka, Vrch, Dlhé lúky, Tarkova, Kliny, Nad lúkami, Veľká lúka, Debra, Terifajov Dol, Na kontru, Konopianky, Nad lúkami, Lesík, Mostík, Za brezinami, Želiarky, Suchá hora, Štemberk, Jedenásta tabla, Partoky, Veľké lúky, Hrušov, Lúky pod záhradou, Dielnice, Prepadliská, Grušky, Rómska osada, Besermeneho breh, Laščík, Poľana, Tokáreň, Všechsvätých, Pod Buchberkom, Veľký laz, Beňovské, Pri kostole, Vyšná chrasť, Nad prieložkom, Na hrunkoch, Breziny, Kopanice, Urbársky pasienok, Na úboči, Záhumnie, Medzibrodie, Krátke, Pereš, Na Pažiti, Stádlo, Dlhé zeme, Na dole, Na vrch brehu, Biela hlina, Vyšné Povrazy

Miesto, okres Košice - okolie:, 8 z 17

Rúbanec, Veľké Lúky, Breh, Valal, Pod berekom, Mikov majer, Pod diel, Rómska osada, Hoľa, Predné hory, Vyšné záhumnie, Zahájené, Čakov Lipoveček, Na Kradiny, Konopiská, Sinotka, Táleng, Bočiarske zeme, Tatárka, Vašušten, Veď, Nižná Grešová, Krátke na Demeckovom, Povrazy, Trochánky, Dubová, Za Mačangu, Mláky, Pod lesík, Na bočnú dráhu, Hrúnok, Mláky, Hačavská úboč, Baniská, Biely kameň, Keruľová, Vápenná stráň, Koncom dediny, Dlhé luky, Na pažiti, Gugelek, Lúčky, Hrdina, Veľký Tanorok, Trubunovo, Pod krajom, Nad skalkou, Lúky, Zadné Pole, Zábavská stráň, Kopanica, Totkaláš, Rómska osada, Železná brána, Sady, Ortoviská, Malacky, Rúbaniská, Horské cesty, Hrby

Miesto, okres Košice - okolie:, 9 z 17

Čorba, Povrázky, Mačkov, Brezné, Tabla, Pažiť, Koroš, Gombáše, Jastrabie, Podjazdy, Janečková, Stredné Hlinky, Konopiská, Červenky, Kalanda, Na lazoch, Uhoľné, Lazy, Kalvínové zeme, Dlhé povrazy, Nižná Rostoka, Za humnami, Želiarske lúky, Sedlo, Ortoviská, Pred hájne povrazy, Čapigy, Na pažtiť, Kamenčie, Niže bohdanskej dráhy, Za Horou, Piesky, Berek, Nad Markov dol, Dlhé, Na stráni, Tabla, Hrubý buk, Bohdáne, Pod Pavlovu horu, Medzi cestami, Tanorky, Železiarske, Hrádok, Pirti, Balota, Nad Bóľou, Pod lazmi, Úvratné, Nizné bocianky, Debry, Povrazy, Úzke, Berpáš, Trebetín, Kapustnice, Slobodná, Malá Košina, Kocovy, Opatovský breh

Miesto, okres Košice - okolie:, 10 z 17

Orjaš, Tovíky, Plané, Včelárske zeme, Za krížom, Pri moste, Úboč, Stráň, Hôrka, Poľana, Lazy, Kratiny, Grúňky, Pri ovčiarni, Pod krížom, Nad Pamlenskou cestou, Veľká hora, Nižný Ferteš, Hôrky, Hora ku dubu, Malý Buchberk, Boldižovo, Sarvaš, Vyšné Konopiská, Veľký kút, Tanorky, Stredný hon, Pod záhradami, Na kútoch, Mlynárova lúka, Vrch pňa, Mytina, Holý roh, Malá luka, Kúty, Klin, Za dvorom, Záhumnie, Kopaniny, Pod Močidlami, Pruhy, Močiarky, Niže bohdanovskej dráhy, Štepníky, Poľana, Pri nižnom mlyne, Pánske zeme, Zlodejské ortáše, Za potôčkamy, Úbočie, Pri gaštanoch, Repisk, Male povrazy, Za Rutinberg, Trstenec, Za Domaničom, Plošina, Segrety, Potôčik, Stredné hony

Miesto, okres Košice - okolie:, 11 z 17

Šiktov, Šípové, Senianske, Nadjarkovo, Červený močiar, Predné stádla, Veľké, Homôlka, Rigovy, Hrubá stráň, Pri kríži, Nizna lúka, Slivník, Záhumie, Pod obrázkom, Duby, Pastorov ortáš, Berek, Vyšné lúky, Úzke, Krížovce, Lúky na Bujanove, Starý most, Antonova studňa, Nová zákľuka, Košovo lúky, Dúbravie, Dlhučke, Pod Kolieskom, Za Trstencom, Pivnice, Močiar, Barvienkova dolka, Za potôčkom, Ostrá lúka, Vyšné záhumnie, Zlatník, Hruštiny, Za vlčím dolom, Na kopci, Mlynky, Lieskovky, Brehy, Majerský les, Kapustnice, Mlynsko, Krátke pažice, Malé mosty, Starý háj, Na mláčkach, Po Dlhé zeme, Žriedlo, Úboče, Krásna Hanča, Nad rybníkmi, Hrabina, Pod veľkým lesom, Voľovač, Úboč, Močidlá

Miesto, okres Košice - okolie:, 12 z 17

Galícia, Moľva, Žitná, Lúky, Záhumnie, Na Svinický kút, Na Diošovom, Pod šibeň, Bereky, Zeme, Diely, Vyšné lúky, Vrch, Nižná chrasť, Berkova, Pod Lipník, Šimová, K šopám, Lúky, Kecerovské lúky, Za Kovaľom, Nad Pavlovou, Na tablu, Ortáš, Konce, Nad hať, Hradisko, Langov, Vincova, Gesgrund, Na krátke, Pod ortášom, Červenkovo nižné, Do rieky, Stráň doliny, Krátke, Kráľova hora, Uhliská, Vyšný hon, Kradina, Soroška, Pod Čatorňou, Lúky, Guľves breh, Bara lazy, Široké lúky, Údoľ, Šalgov, Hájiky, Plavská sihoť, Stredná tabla, Osada, Veľký Buchberk, Breziny, Ortovisko, K hrašovíckemu chotáru, Ortoviská, Bogdane, Muciny, Stračí dol

Miesto, okres Košice - okolie:, 13 z 17

Stredné uhlisko, Pálenisko, Repiská, Ráboľ, Hora, Sakrajdovostredý hon, Od hornádskej dráhy, Rigovky, Zvaleniská, Povrázky, Krivule, Kocka, Galočeho lesy, Pod dubinu, Hradová, Tatárka, Do úsadku, Osčina, Rúbanisko, Bolduča skalka, Stredné zeme, Na kliny, Repiská, Derháky, Urbársky les, Za stavom, Konopné záhrady, Ondrušov diel, Údolie, Trebeľa, Panský les, Jablonky, Stráne, Dubiky, Nad lávky, Nad Osčinou, Šťavníky, Lúky, Urbárske pasienky, Roveň, Tri duby, Kužel, Nad Hámre, Sidora, Breziny, Rómska osada, Hrabiny, Zuza, Dlhé, Ščacičar, Pažitie, Panské tably, Harakovská, Pod ostrou horou, Baňa, Široké lúky, Za potôčkom, Kozia skala, Potočiny, Ivanka

Miesto, okres Košice - okolie:, 14 z 17

Pederská stráň, Olšovník, Lipovečka, Laščik, Lúčky, Za Olšavou, Nižné lúky, Nad hrobom, Na cesty, Tokáreň, Baloty, Veľká dolina, Palerety, Pastvisko, Veľká tabla, Stredné Dlhé, Smrečky, Rómska osada, Záhradky, Čertova skala, Za jarkom lúky, Sporne, Stredné, Urbársky les, Zvalenisko, Ortvanky, Dlhý hon, Bakto, Pri štyroch tablách, Kolisanka, Kamenná stráň, Pod holým, Vargovo, Liščie diery, Pri Žarnovskej ceste, Palova hora, Nad Keseľom, Vyše hrušečky, Majerské zeme, Obecné, Na verchu, Lúky, Lazy, Mestská hora nad Opátkou, Nižné kohútie, Vyšné lúky, Dlhé, Krátke, Vyšná Rostoka, Močovka, Ortoviská, Dlhé zeme, Siláš, Nižné záhumnie, Mostíky, Ortáše, Chmelník, Hlísty, Zadné pece, Plavie

Miesto, okres Košice - okolie:, 15 z 17

Veľká Borša, Ždiarik, Galošov breh, Dúbrava, Na močiari, Zadné uhliská, Mahury, Stezky, Šartoše, Močiar, Čerešňová hora, Nízka strmina, Nižný les, Hora, Pod lesom, Velké luky, Diablova stran, Pod Grúňom, Medzi dolinkami, Bogul, Zahájová pažiť, Hradičky, Predné, Kráľová lúka, Pod horou, Kantov vrch, Fedorovka, Chotárne lúky, Červienky, Vrchy, Nižné lúky, Široký povraz, Lipovček, Rovné, Na kopaniny, Pri válove, Hardičky, Za cintorínom, Pišvenky, Bodnárova dolina, Chodníky, Pri cestickej ceste, Vyše valala, Za cintorínom, Pod Oľšavou, Záhumnia, Veľké Povrazy, Trojradové, Medzi jarky, Na Brehu, Okruhlé, Záhumnie, Košický les, Vyšné podzáhradky, Prosiská, Diely, Mraznica, Vyšné povrázky, Pod sadmi, Cifrovky

Miesto, okres Košice - okolie:, 16 z 17

Na Bretejovskom chotári, Pri hospodárskom dvore, Pod pálenčiarňou, Konopnice, Povrazy, Baniská, Nižné lúky, Makovisko, Hanušová, Za prídolmi, Stavenec, Rakovce, Za vrchom, Na široké, Sadená žaluď, Na dolinu, Kopaniny, Dúbrava, Na horu, Za dolinkou, Tably, Kamník, Štepníky, Vyšné Bereky, Biela hlina, Háj, Baniská, Vyšné Konopiská, Breziny, Kostolné, Kozina, Povrazy, Štefanka, Ortvánsky jarok, Veľké zeme, Panino ku jarku, Močiare, Pod stadlom, Rodzin, Nižné Povrazy, Na farskom, Nižné pod Hrabovcom, Ohradená, Rómska osada, Pri hradskej, Ždiar, Hradisko, Pod Dúbravou, Kapustnice, Vyšné lúky, Akeľ, Stráň, Suchá, Kopel, Drieniny, Pri studni, Za cintorínom, Piesky, Vyšný hon pri Chrastnom, Dankovské

Miesto, okres Košice - okolie:, 17 z 17

Nad jarkom, Lieskovec, Grúň, Hliny, Pri brodku, Dolky, Stredná stráň, Poza breh, Konopiská, Zverová lúka, Úzke, Kopaniny, Pod Olšavou, Na rovnom, Pod šibeňou, Harangov, Vrtele, Žobrák, Kapustnice, lesná škôlka, Pod skalami, Na farské, Druhý povraz, Mutiny, Smrdáky, Budínske, Za pastierňou, Hradná stráň, Skalky, Záhumnie, Urbársky pasienok, Špoňva, Hačavská studňa, Bradlo, Veľké lúky, Zimné lúky, Diel, Stredný hon, Dlhé zeme, Krížne

miesto inde

Košická Belá (87x), Malá Lodina (86x), Kecerovce (75x), Lodina (72x), Ružín (64x), Boliarov (56x), Šemša (56x), Hýľov (55x), Hačava (51x), Rankovce (51x), Kecerovské Pekľany (49x), Slanská Huta (49x), Myšľa (48x), Seňa (48x), Svinica (48x), Poproč (48x), Herľany (48x), Kráľovce (46x), Bukovec (46x), Nižná Myšľa (44x), Bačkovík (43x), Vyšný Klátov (43x), Košické Oľšany (42x), Ploské (42x), Bunetice (41x), Trstené pri Hornáde (37x), Košické Hámre (37x), Jasov (36x), Debraď (36x), Čižatice (35x)
miesto v Košická Belá
miesto v Malá Lodina
miesto v Kecerovce

Podobné, okres Košice - okolie:

1727x miesto, 584x poľovnícky posed, 252x orientačný bod, 224x turistické informácie, 212x prístrešok, altánok, 195x ohnisko, 87x miesto na piknik, 62x orientačná mapa, 29x studňa, 27x chranený strom, 25x atrakcia, 18x štôlňa, 9x vodárenská veža, 8x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Košice - okolie

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-kosice-okolie.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.